Energiproduktion och energiförsörjning

Klimatförändringarna kommer att ha många direkta konsekvenser för energisektorn. Klimatförändringarna kan leda till en försämrad energisäkerhet och öka sannolikheten för störningar i energidistributionen i och med att det blir vanligare med extrema väderfenomen. Å andra sidan innebär det även nya möjligheter för energisektorn att bli självförsörjande inom produktion och överföring av energi med förnybara energikällor som grund. Energisektorn påverkas även indirekt av åtgärder för att hejda klimatförändringarna, eftersom energisektorn är den största källan till utsläpp av växthusgaser.

Skrivet av