Den byggda miljön

De lösningar vi väljer idag i planeringen av byggnader och samhällsstrukturen får effekter som sträcker sig långt in i framtiden. För att minska de negativa konsekvenserna är det viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna i hela byggnadskedjan – från planeringen av områdesanvändningen till placeringen av byggnaderna, byggandet och underhållet under hela livscykeln. De ökade nederbördsmängderna orsakar också slitage på många byggnader som är värdefulla för kulturmiljön, vilket gör det till en utmaning att underhålla dem. Klimatförändringarna påverkar också trafikförhållandena på land, i hav och i luften. De största förändringarna sker i trafikförhållandena på vintern och vinterunderhållet av vägarna. Även extrema väderfenomen såsom skyfall och snöstormar orsakar problem för bland annat väg- och järnvägstrafiken. Cykelsäsongen torde å andra sidan förlängas i och med klimatförändringarna.

 

Skrivet av