Trafik

Klimatförändringarna påverkar trafikförhållandena på land, i hav och i luften. Förändringarna är som mest kännbara på vintern: rutinerna för vinterunderhållet av vägarna måste ändras och i stora delar av landet ökar behovet av halkbekämpning. Extrema väderfenomen såsom hällregn, snöstormar och åska orsakar problem för infrastrukturen inom väg- och järnvägstrafiken samt flygplatser och datatrafik. En förkortning av perioden då havet är istäckt underlättar å andra sidan för sjöfarten, men kraftig sjögång kan även tidvis bli vanligare i och med att havet är utsatt för vindar under en större del av tiden. Klimatförändringarna medför även positiva effekter för trafiken: exempelvis minskar tjälskadorna och cykelsäsongen förlängs.

Skrivet av