Industri och energi

Industri och energiproduktion står för en stor del av de utsläpp av växthusgaser som ger upphov till klimatförändringarna. Dessa områden tas också ofta upp i samband med hejdandet av klimatförändringarna. Industri- och energiproduktionsanläggningarna kommer emellertid också att drabbas av effekterna av klimatförändringarna. Inom vissa undersektorer kommer effekterna att vara positiva, och inom andra negativa.

 

Skrivet av