Turism och fritid

Klimatförändringarna försvårar det traditionella vintersemesterfirandet särskilt i södra Finland, där vinteraktiviteterna allt oftare kommer att behöva ersättas med sommaraktiviteter. I norr förblir vintrarna däremot snörika, vilket lockar turister både från Finland och utlandet. De kortare och mildare vintrarna medför utmaningar för reseföretagen.

Turismen är en ekonomiskt viktig bransch Europa och dess betydelse lär öka ytterligare i framtiden. Klimatförändringarna har en inverkan på vart turistströmmarna riktar sig i framtiden. De mest utsatta resmålen är de som är beroende av vädret, som strandresmål och skidcenter i fjällen.

 

Skrivet av