Hälsa, turism och fritid

Klimatförändringarna påverkar människors hälsa, fritid och resande på många olika sätt.  Utövande av vinteraktiviteter som är beroende av snö och is blir svårare när vintrarna bli varmare, särskilt i södra Finland. De snöiga vintrarna i norra Finland kommer också att locka allt fler besökare i framtiden både från andra delar av Finland och från andra länder. De allt varmare somrarna i Sydeuropa kan också bidra till att öka norra Europas attraktionskraft som sommardestination. 

Klimatförändringarna har många olika effekter på hälsan. Exempelvis den alltmer utbredda värmen är påfrestande för hälsan för i synnerhet äldre och långtidssjuka, och borreliainfektioner kan bli vanligare i och med att fästingarnas utbredningsområde utvidgas norrut. Det behövs emellertid mer forskning om klimatförändringarnas hälsomässiga effekter.

 

 

Skrivet av