Vattenresurserna

Avsnittet om vattenreserverna handlar om klimatförändringens konsekvenser för Finlands vattenreserver samt vattnets kvalitet och mängd. Klimatförändringen påverkar ofta den naturliga miljön och samhället via torka, översvämningar eller förändringar i vattenkvaliteten. Läs mer om dessa förändringar och om anpassningen till dem i de övriga avsnitten i Klimatguiden.

 

Skrivet av