Socioekonomiska effekter

Klimatförändringarna kommer att påverka människors liv på många sätt på olika delar av jordklotet. Man tror att de fattiga utvecklingsländerna kommer att drabbas värst, eftersom deras möjligheter att anpassa sig till klimatförändringens negativa effekter är små. Det kan medföra problem som kan ha med såväl ekonomi och försörjning som social välfärd att göra. I och med att dessa områden är så nära förknippade med varandra är det svårt att göra undersökningar och ställa prognoser. Vilka problem som uppstår beror också till stor del på hur mycket man satsar på att anpassa sig till klimatförändringarna och hur man lyckas med det.

Även Finland kommer att ställas inför vissa socioekonomiska effekter i och med de ökande klimatförändringarna. En del av dessa effekter är följdeffekter som är mycket svåra att förutse: till exempel kan en nedgång i ekonomin i andra länder försvaga Finlands export och därmed hela landets ekonomi. Försämrade levnadsförhållanden på andra håll i världen kan även leda till att ett större antal klimatflyktingar kommer till Finland. Finland är heller inte förskonat från direkta effekter av klimatförändringarna. Olika sektorer i ekonomin och olika befolkningsgrupper kan uppleva effekterna av klimatförändringarna på olika sätt.

Skrivet av