Video: Extrema väderförhållanden påverkar de äldre ofta mer än andra människor.

Framtida förändringar när det gäller extrema väderfenomen bör beaktas i åldringsvården. Finlands miljöcentral har utvecklat ett interaktivt kartverktyg, med vars hjälp kan förbereda sig för förändringarna. [1]

Intervjuade: Forskningsprofessor Timothy Carter, Finlands miljöcentral SYKE

Videons längd: 4:37 min

Språk: engelska

Inspelad: 27.6.2013

Publicerad: 26.9.2013

Testa ocksä verktyget Anpassningsförmåga och sårbarhet till klimatförändringen i Klimatguiden.fi

 

Användarvillkor: Videon är fritt tillgänglig för icke-kommersiell användning, såsom utbildning. Som källa bör webbplatsen Klimatguiden.fi nämnas samt videons producent.

Gymnasiets kurser: ENA6, ENA7 (gammal) -> ENA5, ENA6 (ny läroplan/OPS)

Filmad av: Riku Mesiniemi och Anna Puustinen

Producent: Videon har producerats av Meteorologiska institutet inom ramen för TULUVAT-projektet som finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Källor

  1. Rosentrater, L. D., Carter, T. R., O’Brien, K., Simonsson, L., Lahtinen, I., Fronzek, S., Inkinen, A., Mela, H., Skivenes, I. & Ruud, C. CARAVAN: A tool for quantifying vulnerability to climate change in the Nordic region. Poster. http://www.syke.fi/download/noname/%7B32294A99-097A-4EA7-B662-E56BAE7262D9%7D/39905

Skrivet av