Första delen av IPCCs femte utvärderingsrapport beskriver klimatförändringarnas fysikaliska bas

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade första delen av sin utvärderingsrapport i september 2013. Delrapporten behandlar klimatförändringarnas fysikaliska bas. Meteorologiska institutet och miljöministeriet har producerat infografik på svenska som innehåller rapportens viktigaste budskap. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten. [1]

Obs! När man använder bilderna, bör meteorologiska institutet, miljöministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig pdf-fil, samt som enskilda bilder i både jpg- och png-format. Bilderna är uppdelade efter teman enligt rubriker i innehållsförteckningen.

All infografik i en fil

PDF (RGB) | PDF (CMYK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observerade förändringar

Bild 1. Observerade förändringar i klimatsystemet.

JPG | PNG

Observerade förändringar i atmosfären

Bild 2. Koncentrationen av växthusgaser har ökat.

JPG | PNG

Bild 3. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Andelen anges i miljondelar av volymen (ppm).

JPG | PNG

Bild 4. De huvudsakliga koldioxidkällorna.

JPG | PNG

Bild 5. Koncentrationen av metan i atmosfären. Andelen anges i miljarddelar av volymen (ppb).

JPG | PNG

Bild 6. Koncentrationen av lustgas i atmosfären. Andelen ges i miljarddelar av volymen (ppb).

JPG | PNG

Bild 7. Koldioxidkoncentrationen vid Pallas, Sydpolen och Hawaii. Andelen anges i miljondelar av volymen (ppm).

JPG | PNG

Bild 8. Koldioxidkoncentrationen på norra halvklotet. Andelen anges i miljondelar av volymen (ppm).

JPG | PNG

Strålningsdrivning

Bild 9. Inverkan av olika faktorer som har en värmande eller kylande effekt på klimatet.

JPG | PNG

Global uppvärmning

Bild 10. Den globala medeltemperaturen har stigit. Som klimatologiskt referensvärde används medelvärdet av perioden 1961–1990.

JPG | PNG

Observerade förändringar i haven

Bild 11. Förändringar i haven.

JPG | PNG

Bild 12. Uppvärmning av haven.

JPG | PNG

Bild 13. Höjning av havsytan.

JPG | PNG

Observerade förändringar i snö- och istäcket

Bild 14. Förändringar i snö- och istäcket.

JPG | PNG

Bild 15. Sommarens istäcke i Norra ishavet har minskat.

JPG | PNG

Bild 16. Vårens snötäcke på norra halvklotet har minskat.

JPG | PNG

Bild 17. Istäcket i Arktis har minskat.

JPG | PNG

Bild 18. Förändringar i Grönlands och Antarktis inlandsis. Förlusten av massa anges i gigaton, eller miljarder ton, per år (Gt/år).

JPG | PNG

Scenarier för växthusgasutsläpp

Bild 19. RCP-scenarier för växthusgasutsläpp. Den totala utsläppsmängden för koldioxid anges i petagram (gigaton), eller miljarder ton, kol per år (PgC/år).

JPG | PNG

Temperaturen i framtiden

Bild 20. Temperaturutvecklingen i framtiden. Bilden till vänster visar temperaturförändringen om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringen om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på temperaturökningen samt ett minimi- och maximivärde som beskriver ett sannolikt konfidensintervall.

JPG | PNG

Havsnivån i framtiden

Bild 21. Havsytans höjning i framtiden. Bilden till vänster visar havsytans höjning om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringen om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på havsytans höjning samt ett minimi- och maximivärde som beskriver ett sannolikt konfidensintervall.

JPG | PNG

Nederbörd i framtiden

Bild 22. Projektioner för framtida nederbörd 2081-2100. Bilden till vänster visar förändringen i nederbörd om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringen om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på nederbörden samt ett minimi- och maximivärde som beskriver ett sannolikt konfidensintervall.

JPG | PNG

Snö- och istäcket i framtiden

Bild 23. Snö- och istäcket i framtiden. Bilden till vänster visar förändringar i snö- och istäcket om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringarna om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på förändringarna i snö- och istäcket.

JPG | PNG

Klimatförändringen i sammandrag

Bild 24. Klimatförändringen i sammandrag. Koldioxidkoncentrationen anges som miljondelar av volymen (ppm). Förändringen anges i förhållande till förindustriell koncentration.

JPG | PNG

 

17.7.2014 (Uppdaterad)

Källor

  1. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T. F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V. & Midgley, P. M. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom & New York, NY. USA. 1535 p. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

Skrivet av

  • Meteorologiska insitutet