Klimatforskare berättar om sina senaste resultat i videoklippen

Forskningen om klimatförändringen producerar ständigt ny information om klimatförändringen som fenomen, det föränderliga klimatet i Finland, effekter av klimatförändringen, samt begränsning av och anpassning till den. I videointervjuer med forskare på webbplatsen Klimatguiden.fi, beskriver klimatforskare sina forskningsteman, metoder, viktiga resultat, samt var eller hur resultaten kan användas. Videoklippen är också lämpliga som läromedel för gymnasiets kurser.

Klimatförändringen som fenomen

Klimatet i Finland förändras

Klimatförändringens effekter

Begränsning av klimatförändringen

Anpassning till klimatförändringen

Karriärintervjuer

21.3.2016 (Uppdaterad)

Skrivet av