Infografik om Finlands klimatpolitik

Miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har producerat infografik på svenska om Finlands klimatpolitik. Infografik kan hittas under tre olika delar, som är utgångspunkter i klimatpolitiken, begränsning av klimatförändringen inom olika sektorer och klimatförändringens effekter och anpassningen till dem. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten.

Obs! När man använder bilderna, bör miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig pdf-fil, samt som enskilda bilder i både jpg- och png-format. Bilderna är uppdelade efter tre teman enligt rubriker i innehållsförteckningen.

All infografik i en fil

PDF (RGB) | PDF (CMYK)

Utgångspunkter i klimatpolitiken

Begränsning (stävjande) av klimatförändringen inom olika sektorer

Klimatförändringens effekter och anpassningen till dem

 

[Kortaddress: http://klimatguiden.fi/klimatpolitiken-infografik]

16.6.2015

Skrivet av