Infografik om utgångspunkter i klimatpolitiken

Den första delen av infografiken beskriver utgångspunkter i klimatpolitiken. Finlands miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsammans producerat infografik om Finlands klimatpolitik. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten.

Obs! När man använder bilderna, bör miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig pdf-fil, samt som enskilda bilder i både jpg- och png-format. Bilderna är uppdelade efter teman enligt rubriker i innehållsförteckningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaker till klimatpolitik

Bild 1. Varför behövs klimatpolitiken?

JPG | PNG

Mål för Finlands klimatpolitik

Bild 2. Finlands mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % före 2050 jämfört med 1990 års nivå.

JPG | PNG

Finland och internationell klimatpolitik

Bild 3. Finland deltar aktivt i klimatpolitiken.

JPG | PNG

Bild 4. Alla länder engageras i det nya klimatavtalet.

JPG | PNG

Bild 5. Finland stöder klimatåtgärder i u-länderna.

JPG | PNG

Bild 6. Vägen till klimatmötet i Paris 2015.

JPG | PNG

Europeiska unionens klimatpolitik och mål

Bild 7. EU har förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp.

JPG | PNG

Bild 8. EU:s klimat- och energimål för 2020 och 2030.

JPG | PNG

Bild 9. Läget inom EU:s utsläppshandel.

JPG | PNG

Bild 10. Antalet utsläppsrätter minskar årligen inom EU:s utsläppshandel.

JPG | PNG

Klimatpolitik och andra politikmål

Bild 11. Målen och metoderna för utsläppsminskning samordnas med flera andra politikmål.

JPG | PNG

Ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp

Bild 12. Finland har frikopplat ekonomisk tillväxt från växthusgasutsläpp.

JPG | PNG

 

16.6.2015

Skrivet av