Infografik om klimatförändringens effekter och anpassningen till dem

Den tredje delen av infographics beskriver principerna för klimatpolitiken. Finlands miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsammans producerat infografik om Finlands klimatpolitik. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten.

Obs! När man använder bilderna, bör miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig pdf-fil, samt som enskilda bilder i både jpg- och png-format. Bilderna är uppdelade efter teman enligt rubriker i innehållsförteckningen.

 

 

 

 

 

Risker och möjligheter som klimatförändringen medför i Finland

Bild 1. Risker och möjligheter som klimatförändringen medför i Finland.

JPG | PNG

Metoderna för anpassning

Bild 2. Många sätt att anpassa sig till klimatförändringen i Finland.

JPG | PNG

Kostnader av extrema väderfenomen

Bild 3. Extrema väderfenomen har redan orsakat stora kostnader i Finland.

JPG | PNG

 

16.6.2015

Skrivet av