Undervisning och kultur

Kultur och idrott bör man slå vakt om med tanke på vad mänskligheten uppnått både materiellt och mentalt, samt för att de är av central betydelse för invånarnas välbefinnande. I ett brett perspektiv har kulturen en mycket stor inverkan på utsläppen av växthusgaser. Även övergången till en individcentrerad njutningskultur inom kulturkonsumtionen har betydande indirekta konsekvenser.

De största utsläppen inom undervisnings- och kultursfären och idrotten orsakas av byggande och underhåll av byggnadsbeståndet. Även resor till kulturevenemang och idrottsplatser utgör en betydande utsläppskälla. Kommunerna kan påverka utsläppen genom att stödja den lokala idrotten och lokala motionsformer, som inte är beroende av väderleksförhållandena eller energikrävande inomhushallar. Även vid anordnande av kulturevenemang kan ekologi vara ett centralt mål.

Utmaningen är att de individuella valen och konsumtionsvanorna inom kulturen på ett betydande sätt påverkar energiförbrukningen vid kulturevenemang. Exempelvis hemmabiosystem och internetanvändning drar allt mer energi även om de minskade behovet av att förflytta sig. En pedagogik för att påverka attityderna mot mer ekologiska värderingar är av stor vikt inom undervisningsväsendet. Detta är särskilt viktigt inom förskolepedagogiken.

När det gäller resande befinner sig kommunerna i en motstridig situation: att öka resandet inom landet är ett bra mål med tanke på de omfattande utsläppen av växthusgaser från flyget, men samtidigt ökar det kommunens utsläpp. En självklar lösning är att stödja kollektivtrafiken som kommunikationsmedel. Ett annat viktigt mål är att skapa och upprätthålla en trivsam vardagsmiljö, så att behovet av att bege sig iväg, särskilt till länder långt borta, minskar. Samtidigt är det bra att förutse trycket på närmiljön på grund av klimatförändringarnas effekter.

 

Var ska man börja? Tips på begränsnings- och anpassningsåtgärder för undervisnings- och kultursektorn:

Motion                

Kommer man i framtiden att motionera i snön eller i en hall?

Läs mer

 

Kultur                  

Vad är en bra klimatkultur i morgon?

Läs mer

Resande och rekreation

I utvecklandet av resandet döljer sig möjligheter och ansvar

Läs mer

 

Under­visnings­väsendet

Uppfostran skapar grunden till en klimatvänlig attityd

 

Läs mer