Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Meddela om lösningar i din egen kommun!

Tack redan i förväg för din lösning!

Var vänlig och beskriv ditt projekt i detalj i fälten nedan. Användarna av portalen bör kunna bedöma om lösningen kan tillämpas i deras kommun. Fyll i åtminstone de fält som markerats med asterisk. Kontaktinformationen är också mycket viktig!

Redaktören för portalen kommer att granska informationen och eventuellt kontakta dig innan lösningen publiceras.

Mer information om projektet (fyll i fälten i mån av möjlighet):
 • Anpassning
 • Begränsning
 • Markanvändning och byggande
  • Trafikplanering
  • Markanvändning
  • Byggandet
 • Undervisning och kultur
  • Kultur
  • Motion
  • Resande och rekreation
  • Undervisningsväsendet
 • Social och hälsa
  • Socialtjänster
  • Hälsovård
  • Miljöhälsovård
 • Tekniska tjänster
  • Energiförsörjning
  • Avfallshantering
  • Trafik och vägar
  • Skogar och parker
  • Vattenförsörjning
 • Miljöskydd
  • Miljöskydd
Vem kan kontaktas för tilläggsinformation?

Publicering av kontaktpersonens e-postadress är tillåtet.
E-postadresser är publicerade med metoder som gör automatisk adress skörd (t.ex. för spamming ändamål) mer svår.