Social och hälsa

Social- och hälsovården har en viktig roll i begränsningen av klimatförändringarna, då det är en av de största energiförbrukande verksamheterna och faktorerna inom offentlig upphandling på kommunal nivå. Social- och hälsovården står för cirka 30 procent av kommunernas utgifter.

Inom social- och hälsovården kommer utsläppen av växthusgaser från elförbrukningen i och uppvärmningen av fastigheter, transporter samt kundernas och de anställdas förflyttningar. Kommunförbunden och utformningen av samkommunerna för hälsovården samt utläggning av tjänsterna får inte försvaga begränsningsåtgärderna; kommunen ska kräva ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljöaspekterna av sina samarbetspartner.

Det viktigaste inom sektorn är att fokusera på energibesparing, ökad energieffektivitet inom verksamheterna och en minskad förbrukning. Genom dessa ibland är mycket små och enkla åtgärder har vi alla en möjlighet att bidra till att målen för begränsningen av klimatförändringarna nås. Social- och hälsovårdstjänsterna bidrar också till att främja en hälsosam livsstil, vilket samtidigt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna.

Var ska man börja? Tips på begränsnings- och anpassningsåtgärder för social- och hälsovården:

Socialtjänster   

Energibesparing och en ökad energieffektivitet är viktiga begränsningsåtgärder.

Läs mer

 

Hälsovård         

I stora infrastrukturer finns det stor potential för energibesparingar.

Läs mer

Miljöhälso­vård 

Det finns ett växande behov av vägledning inom klimatvänlig verksamhet

Läs mer