Trafiken och vägarna - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Att betona energieffektivitet vid upphandling av transporter och maskiner och tjänster för schaktning

 

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Energieffektivitetskriterierna kan gälla fordonens bränsleförbrukning eller körutbildning av förarna.

Kriterierna ska definieras tydligt när upphandlingen planeras.

+ Lägre bränsleförbrukning minskar kostnaderna för transport- och byggtjänster.

Energiförbrukningen hos kommunens tekniska utrustning och utsläppen från den minskar.

 

+ Ökad efterfrågan leder vanligen till lägre priser (i detta fall för utrustning och tjänster).

Energiförbrukningen hos de transport- och schaktningstjänster som kommunen köper in minskar, likaså utsläppen.

  

Efterfrågan ökar utbudet på energieffektiva fordon och tjänster.