Trafiken och vägarna - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Energisnåla lampor; Mindre offentlig belysning

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Belysningen kan stängas av helt med hjälp av ett tidur eller dämpas för en viss tid.

Säkerheten kan försämras om man minskar belysningen på fel ställen. 

- Installation och byte av lampor ökar kostnaderna.

Ljusföroreningarna minskar och gör det möjligt att observera naturfenomen (stjärnor, norrsken).

Man måste välja rätt typ av energisnåla lampor för rätt ändamål.

- Anskaffning och installation av tidur eller ljusregulatorer ökar kostnaderna.

Belysningens energiförbrukning minskar, och även utsläppen.

 

+ Mindre energiförbrukning ger kostnadsbesparingar på lång sikt.