Socialtjänster - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Checklista

Miljöfostran

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Kan minska invånarnas växthusgasutsläpp

Det kan vara svårt att bedöma resultaten

+ Kostnadsbesparingar i samhället på lång sikt

 

Hur ska budskapet nå fram?

- Det kostar pengar att producera och distribuera broschyrer och arrangera evenemang