Socialtjänster - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Checklista

Utbildning i ekonomisk körning

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Minskar växthusgasutsläppen

Hur ska personalen engageras i verksamheten?

+ Sparar pengar

Sparar pengar

Utbildning kostar pengar

- Utbildningen av personalen medför kostnader

Trafiken blir tryggare

  

Energieffektivare transportfordon