Socialtjänster - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Checklista

Energisparande på arbetsplatsen (el, vatten och värme)

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Minskar växthusgasutsläppen

 

Hur ska personalen engageras i verksamheten?

 

+ Energisparande sparar pengar Energisparande är 2–10 gånger lönsammare än att bygga ut energiproduktionen

Bidrar till att identifiera de bästa sätten att spara energi och öka energieffektivitetenUtbildning kostar pengar.+ Förbättrar imagen
Energisparande sparar pengarFår inte försämra servicenivån

+ Det är lättare att få statligt stöd för energiinvesteringar: för energieffektivitetsutredningar (40–50 %) och för investeringar i energisparande (15–20 %)

 

Hur ska man identifiera bästa praxis?

 

+ Det kostar ingenting att ingå ett energieffektivitetsavtal

 

Planerna och strategierna ska följas upp systematiskt, annars kan nyttan av dem gå förlorad.

- Kan ta upp arbetstid/kräver en externt anställd

  - Utbildningen av personalen kan medföra kostnader
  - Kostnaderna kan stiga i början när man gör investeringar.