Socialtjänster - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Checklista

Energikartläggning av fastigheter

 

Styrkor och fördelarKostnader, ekonomiska konsekvenser
En energikartläggning lämpar sig för att utreda potentialen för energibesparing i en affärs- eller servicebyggnad med normala hustekniska system. Metoden kan också användas för kartläggning i stora eller tekniskt komplexa byggnader, t.ex. sjukhus eller simhallar.+ Syftet med en energikartläggning är att kartlägga ekonomiskt lönsamma energibesparingsmetoder. 
Samtidigt kan man reda ut möjligheterna till att använda förnybar energi. +/- De första investeringarna kan vara dyra, men i vissa fall kan resultat uppnås t.o.m. utan investeringar. Energibesparingar betalar investeringarna. 
Stöd för kartläggning av kommunernas bostadsbestånd kan sökas från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). - Analyserna kräver en arbetsinsats.
 + Stöd för kartläggning av kommunernas bostadsbestånd kan sökas från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).