Socialtjänster - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Checklista

Uppmuntran till att åka kollektivt, gå eller cykla

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Minskar växthusgasutsläppen

Hur ska personalen engageras i verksamheten?

- Att tillhandahålla lokaler och personalbiljetter ökar kostnaderna

Att gå eller cykla kan höja de anställdas kondition  

Bättre regionalt samarbete inom den kommunala logistiken