Socialtjänster - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Checklista

Miljösystem och energieffektivitetsavtal; Energisparande på arbetsplatsen (el, vatten och värme)

 

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Minskar växthusgasutsläppen

Hur ska personalen engageras i verksamheten?

+ Energisparande sparar pengar Energisparande är 2–10 gånger lönsammare än att bygga ut energiproduktionen

Bidrar till att identifiera de bästa sätten att spara energi och öka energieffektiviteten

Utbildning kostar pengar

+ Förbättrar imagen

Energisparande sparar pengar

Får inte försämra servicenivån

+ Det är lättare att få statligt stöd för energiinvesteringar: för energieffektivitetsutredningar (40–50 %) och för investeringar i energisparande (15–20 %)

 

Hur ska man identifiera bästa praxis?

+ Det kostar ingenting att ingå ett energieffektivitetsavtal

 

Planerna och strategierna ska följas upp systematiskt, annars kan nyttan av dem gå förlorad.

- Kan ta upp arbetstid/kräver en externt anställd

  

- Utbildningen av personalen kan medföra kostnader

  

- Kostnaderna kan stiga i början när man gör investeringar.