Socialtjänster - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Checklista

Mindre avfallsmängder, återvinning

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Minskar växthusgasutsläppen

Hur ska personalen engageras i verksamheten?

- Utbildningen av personalen kan medföra kostnader

Sparar naturresurser

Utbildning kostar pengar- Det kostar pengar att skaffa och underhålla avfallsbehållare

Sparar pengar

 

- Mera arbete för städpersonalen

  

+ Att köpa mer hållbara produkter ger besparingar