Markanvändning - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Att göra upp energiplaner

 

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Ett område kan och bör planläggas genom omfattande samarbete mellan myndigheter, energiproducenter, byggnadsentreprenörer, utrustningstillverkare och andra företag samt de blivande invånarna. Planläggningsprocessen är krävande eftersom den inbegriper många nya aktörer och kräver nytt kunnande av många slag.  +/- Nya rutiner kräver utbildning och arbetsinsatser, men kan ge goda resultat. 
I processen kan man skapa nya affärsmodeller för energibolagen i området som stödjer energieffektivt byggande och bättre energianvändning bland invånarna. När det gäller husbyggande kan slutanvändarna involveras i produktutvecklingsprocessen.Tillämpning av ny teknik sker sällan utan problem. + På lång sikt kan energieffektiv stadsplanering ge avsevärda kostnadsbesparingar.