Markanvändning - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Främjande av närservice i planläggning och beviljande av bygglov

 

 Främjande av närservice i planläggning och beviljande av bygglov 
Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Merparten av de korta resorna i Finland görs mellan hemmet och platser för fritidsverksamhet eller butiker och andra serviceställen. Att förändra och utveckla befintlig infrastruktur i en mer klimatvänlig riktning är oftast en långsam process. + En trivsam stadskärna som är lättillgänglig till fots och med kollektivtrafik ökar kommersen och skapar synergieffekter för butiker och tjänster. Även sysselsättningen ökar. 
Att koncentrera handeln till stora enheter utanför stadskärnorna leder till långa resor som kräver att man har bil.När det gäller minskande av privatbilismen har man hittills stött på ett attitydklimat som är starkt för bilism bland såväl medborgarna som beslutsfattarna, och någon förändring är knappast sannolik inom den närmaste framtiden.   +/- Närbutikerna och närservicen gynnas, stora köpcentrum utanför stadskärnorna försvinner.
I framtiden kommer trafik- och transportkostnaderna att öka i takt med att bränslepriserna stiger, och då blir de stora köpcentren utanför stadskärnorna olönsamma.  - Behovet av transporttjänster minskar, vilket ökar arbetslösheten i branschen.