Avfallshantering - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Daghem och skolor deltar i programmet Grön Flagg; Sammanställer pedagogiskt material om hållbar konsumtion, återvinning och klimatförändringen för daghem och skolor

Styrkor och fördelar

 

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Barnen fostras till att ta hänsyn till miljön och för kunskaperna vidare sin hemmiljö.

 

+ Undervisningsmaterial och anvisningar finns gratis på webben, handledarna sparar arbetstid då materialet redan finns tillgängligt.

De blivande vuxnas energianvändningsvanor är ekologiskt hållbara, vilket medför lägre växthusgasutsläpp.