Avfallshantering - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Utnyttjande av energiinnehållet i deponigas som värme eller el (eller båda)

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Man producerar biobaserad energi t.ex. för att täcka energibehovet hos byggnader på avstjälpningsplatserna. 

Det går inte alltid att hitta någon i närheten av avstjälpningsplatsen som kan utnyttja värmen. 

- Investeringskostnaderna kan vara höga.

Kan ersätta värme eller el producerad med fossila bränslen, vilket minskar utsläppen.

 

+ Behovet av köpt el och värme på avstjälpningsplatsen minskar, vilket ger kostnadsbesparingar.

 

 

+ Försäljning av energin ger intäkter.