Avfallshantering - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Energieffektivitet som kriterium vid upphandling av avfallstransporter; Främjande av ett ekonomiskt körsätt och uppföljning av avfallstransporternas bränsleförbrukning

Styrkor och fördelar

 

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Energieffektivitetskriterierna kan gälla fordonens bränsleförbrukning eller körutbildning av förarna.

Kriterierna ska definieras tydligt när upphandlingen planeras.

+ Minskad bränsleförbrukning minskar transportkostnaderna.

Sopbilarnas energiförbrukning och utsläppen från dem minskar.

 

+ Ökad efterfrågan leder vanligen till lägre priser (i detta fall fordonsparken) .

Efterfrågan ökar utbudet på energieffektiva fordon och tjänster.

 

+ Reparations- och materialkostnader som beror på olyckor minskar.

Ett ekonomiskt körsätt är förutseende och jämnt, vilket medför färre inbromsningar och mindre slitage på däck och bromsar. Även trafiksäkerheten ökar.

 

+ Bränsleförbrukningen och kostnaderna minskar.

Uppföljning av bränsleförbrukningen åskådliggör effekterna av ändringar i körsättet.