Avfallshantering - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Energi från blandavfall i stället för från fossila bränslen

Styrkor och fördelar

 

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Metanutsläppen från blandavfall på avstjälpningsplatserna minskar.

Trafiken ökar i närheten av avfallsförbränningsanläggningen. 

- En förbränningsanläggning kräver stora investeringar.

Energi producerad med avfall är delvis biobaserad och kan ersätta producerad med fossila bränslen, och således minska utsläppen.

Invånarna i närheten av förbränningsanläggningen kan vara emot den, öppen information och behandling av problemen hjälper vanligen.

+ Försäljning av energin ger intäkter.

 

Det måste finnas efterfrågan på energi som produceras genom avfallsförbränning.

+ Behovet av utrymme för avstjälpningsplatser minskar och deras livslängd förlängs.