Avfallshantering - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Sorteringsstationer för insamling och återvinning av åtminstone papper, kartong, metall och plast

Styrkor och fördelar

 

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Kartong och papper och de metanutsläpp som uppstår vid nedbrytningen av dem fås bort från avstjälpningsplatsen.   

Produkter tillverkade av återvunna råvaror måste ersätta produkter tillverkade av nya råvaror för att besparingar ska uppstå.

-/+ Att bygga sorteringsstationer och ordna med insamling och transporter ger upphov till kostnader, men det kostar också att samla in och och transportera osorterat blandavfall

Man sparar trävirke, som är råvara för papper och kartong, och kan använda det för energiproduktion i stället för fossila bränslen.

Det måste finnas efterfrågan på produkter framställda av återvunna råvaror.

+ Att minska mängden avfall som slutdeponeras förlänger avstjälpningsplatsernas livslängd.

Att använda återvunna råvaror vid framställning av metaller minskar energiförbrukningen i processen med upp till 90 procent (aluminium) jämfört med att använda nya råvaror.

Konsumenterna kan ha fördomar om produkter som är tillverkade av återvunna råvaror.

+ Återvunna råvaror kan ge försäljningsintäkter.

Att återvinna plast och använda den som råvara för ny plast kan avsevärt minska plastindustrins energiförbrukning.

Orenheter i den plast som samlas in från konsumenterna kan utgöra hinder för återvinning.

 

Om man tar hänsyn till avfallshanteringen i tillverkningen av produkterna (t.ex. val av material) blir det lättare att återvinna dem efter användning.