Miljö- och hälsoskydd - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Utbildning och information

 

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Kan minska invånarnas växthusgasutsläpp

Det kan vara svårt att bedöma resultaten

+ Kostnadsbesparingar i samhället på lång sikt

Relativt enkelt att genomföra

Hur ska budskapet nå fram?

+ Nya funktionssätt medför besparingar också för hushållen

 

Förändringen av verksamheten grundar sig på frivillighet, inte nödvändigtvis det effektivaste sättet.

- Det kostar pengar att producera och distribuera broschyrer och arrangera evenemang