Byggande - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Anslutning till kommunernas klimatskyddskampanj

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Förbinder aktörerna i kommunen till långsiktiga mål.Strategierna och planerna ska följas upp systematiskt, annars kan nyttan av dem gå förlorad. + I klimatstrategin kan kostnadsbesparingar uppnås indirekt, t.ex. genom energisparande. I energieffektivitetsavtalet är besparingarna direkta.
Visar konkret de åtgärder med vilka klimatförändringen kan begränsas på kommunal nivå.Att ställa upp numeriska mål kan vara utmanande, både tekniskt och politiskt.- Kostnaderna kan stiga i början när man gör investeringar.  
   +/- Att utarbeta strategin och programmen och att följa upp dem kräver arbetsinsatser, även om kostnaderna egentligen inte är höga.
  + Staten erbjuder stöd för energieffektivitetsutredningar (40–50 %) och för investeringar i energisparande (15–20 %).