Byggande - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Energieffektivitetsavtal och energiprogram

Styrkor och fördelarKostnader, ekonomiska konsekvenser
 Enligt energieffektivitetskommittén kan man uppnå stora besparingar i energiförbrukningen i Finland fram till 2020. Besparingar kan åstadkommas genom ny fordonsteknik (8,5 TWh), strängare bestämmelser om nybyggnad och renoveringar (4,9 TWh), energieffektivitetsavtal med strängare krav (2,8 TWh) samt energieffektivitetskrav på anordningar (2,1 TWh).   + Energieffektivitetsåtgärder återbetalar sig snabbt.
Statsmakten (ANM, Motiva) och kommunsektorn (Kommunförbundet) har skapat fungerande instrument (energieffektivitetsavtalet, energiprogrammet, klimatskyddskampanjen) för att stödja kommunernas strävan att öka energieffektiviteten och minska växthusgasutsläppen. + De främjar också sysselsättningen och förbättrar energisäkerheten. Investeringar i energieffektivitet främjar den teknologiska utvecklingen och därmed även sysselsättningen.
Man identifierar de bästa sätten att spara energi och förbättra energieffektiviteten – och således minska utsläppen av växthusgaser. + Staten erbjuder stöd för energieffektivitetsutredningar (40–50 %) och för investeringar i energisparande (15–20 %).
Kommunen får ett undervisningspaket om energifrågor för att utbilda sin personal. +/- Att utarbeta programmen och följa upp dem kräver arbetsinsatser, även om kostnaderna egentligen inte är höga.
  - I början när man gör investeringar kan kostnaderna stiga .