Byggande - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Information om energisparande

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser


Energiinformation till invånarna som betonar kostnadsbesparingar ger goda resultat om den genomförs väl.
Ibland kan man inte göra en befintlig uppvärmningslösning effektivare, utan det är mer ändamålsenligt att förnya hela systemet. + Att effektivisera en befintlig uppvärmningslösning kostar mindre än att ta i bruk ett helt nytt system. Investeringarna betalar sig snabbt i form av energibesparingar.
   + Underhåll och reparation av uppvärmningssystemen ökar sysselsättningen i branschen och hindrar uppkomsten av större kostnader.
   + Kostnaderna för informationsverksamheten är små jämfört med nyttan.