Tekniska tjänster

Den tekniska förvaltningens ansvarsområde täcker in betydande källor till utsläpp av växthusgaser. På så sätt har även den tekniska förvaltningen en stor inverkan på kommunens utsläppsbalans. Klimatförändringarna medför också betydande anpassningsutmaningar för den tekniska förvaltningen.

El- och värmeproduktionen för boende, kommersiella fastigheter och industrin står för cirka hälften av Finlands växthusgasutsläpp. Den största utsläppskällan inom avfallshanteringen är metan som frigörs vid avstjälpningsplatser. Den metan som passerar genom avstjälpningsplatsernas ytskikt utgör ungefär hälften av hela Finlands metanutsläpp. Av utsläppen från vattenförsörjningstjänsterna kommer tre fjärdedelar från avloppsrening och återstående del från bruksvattenberedning.

Trafiken, främst vägtrafiken, står för cirka en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Finland. I de gamla skogarna, som vanligtvis används för rekreation och friluftsliv, finns det ett mycket stort och långvarigt kolförråd bundet i marken och i växtmaterial. Genom hållbar planering kan man minska såväl utsläppen som samhällenas sårbarhet inför förändringarna. Det viktigaste är att garantera att den centrala infrastrukturen fungerar även i framtiden.

Var ska man börja? Tips på begränsnings- och anpassningsåtgärder för den tekniska förvaltningen:

Energi­försörjning

Genom val av energiproduktion når man en lösning på huvudparten av utsläppsbalansen.

Läs mer

 

Avfalls­hantering

Genom att förädla avfall till råvaror sparar man energi.

Läs mer

Trafik och vägar

Klimatförändringarna ökar behovet av under- håll, utsläpps- besparingar genom konkurrensutsättning.

Läs mer

 

Skogar och parker

Klimatförändringarna ökar belastningen på naturmiljön.

Läs mer

Vatten­försörjning

Även avloppsvattnet har stor värmeenergipotential.

Läs mer