Ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset

Ilmastovaiheet muinaisuudessa ovat osaltaan muovanneet luonnon kehitystä. Nyt ihmiskunta on muokkaamassa ilmastoa ja ympäristöä tavalla, joka asettaa suuria haasteita hyvinvoinnillemme. Ilmasto-opas.fi sisältää suomalaisten tutkimus- ja asiantuntijalaitosten tuottamaa tietoa ilmastonmuutoksen kaikilta osa-alueilta. Oppaasta löydät tietopohjaa haasteiden ratkaisuihin.

Perehdy ilmastonmuutokseen joka kantilta

 

Ilmaston- muutos ilmiönä

Ihmiskunta on ottamassa niskalenkkiä luonnosta ja pakottaa ilmastoa nyt muuttumaan.

Lue lisää

Suomen muuttuva ilmasto

Suomen ilmasto on jo lämmennyt. Myös sateet ja pilvisyys tulevat lisääntymään.

Lue lisää

Vaikutuk­set

Lue vaikutuksista luontoon ja yhteis­kuntaan Suomessa ja maailmalla.

Lue lisää

Hillintä

Kasvihuone­kaasupäästöjen vähentäminen on kaikkien tehtävä.

Lue lisää

Sopeutu- minen

Sopeutuminen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin on välttämätöntä. Kuntien rooli on keskeinen.

Lue lisää

 

Ilmasto-myönteinen ruoka

Ruokavaliolla on merkitystä ilmaston­muutoksen hillinnässä.

Lue lisää

 

Bio­energiassa tulevaisuus?

Bioenergian elin­kaariketjulla on monia ympäristövaikutuksia.

Lue lisää

Rakennus­kanta kovilla

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulisi huo­mioida rakentamisen koko ketjussa.

Lue lisää

 

Oikotie vaikutuksiin

Löydä tietoa vaikutuksista eri sektoreilla ja alueilla.

Avaa