Klimatförklaringar - orsaker och konsekvenser av klimatförändringen

Olika klimatperioder i forntiden har i stor utsträckning påverkat jordens natur så att den har utvecklats till den natur som finns i dag. Mänskligheten förändrar nu klimatet och miljön på ett sätt som allvarligt utmanar vårt välbefinnande. Innehållet i portalen Klimatguiden.fi behandlar alla aspekter av klimatförändringen från orsakerna till konsekvenserna. Informationen har sammanställts av finska forskningsinstitut och expertorganisationer.

Lär dig mer om klimatförändringen ur alla perspektiv

 

Klimatför­ändringen som fenomen

Mäskligheten har tagit ett järngrepp om naturen och tvingar nu fram en klimat­förändring.

Läs mer

Klimatet i Finland förändras

Klimatet i Finland har redan blivit varmare. Även nederbörden och molnigheten kommer att öka.

Läs mer

Effekterna

Läs om konsekvenserna för naturen och samhället i Finland och globalt.

Läs mer

Begräns­ning

Det är vars och ens plikt att misnka utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Anpass­ning

Det krävs planmässiga åtgärder för att minimera skadorna av klimat­förändringen.

Läs mer

 
 

Klimat­vänlig föda

Föda gör en skillnad i lindring av klimat­förändringen.

Läs mer

 

Framtid i bioenergi?

Bioenergins livs­cykel­kedja för med sig många miljö­konsekvenser.

Läs mer

Byggnads­bestående

Effekterna av klimat­förändringen bör tas i beaktande i hela byggnadskedjan.

Läs mer

 

Genväg till effekter

Information om effekter på olika regioner och sektorer.

Öppna