IPCC infografik

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerar sin femte utvärderingsrapport, som består av tre delrapporter samt ett sammadrag, under åren 2013-2014. Den första delrapporten behandlar klimatförändringarnas fysikaliska bas, den andra klimateffekter, anpassning och sårbarhet och den tredje begränsning. Meteorologiska institutet, SYKE, VTT och miljöministeriet har tillsammans producerat infografik som innehåller rapportens mest centrala budskap. Materialet får användas fritt av massmedia och allmänheten. [1], [2], [3], [4]

Delrapport 1: Klimatförändringarnas fysikaliska bas

Delrapport 2: Klimateffekter, anpassning och sårbarhet

Delrapport 3: Begränsning

 

 

30.6.2014 (Uppdaterad)

[Kortaddress: http://klimatguiden.fi/ipcc]

 

 

Källor

  1. International Panel on Climate Change, IPCC. 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T. F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V. & Midgley, P. M. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom & New York, NY, USA. 1535 p. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UkEsrxCAp3s
  2. International Panel on Climate Change, IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C. B., Barros, V. R., Dokken, D. J., Mach, K. J., Mastrandrea, M. D., Bilir, T. E., Chatterjee, M., Ebi, K. K., Estrada, Y. O., Genova, R. C., Girma, B., Kissel, E. S., Levy, A. N., MacCracken, S., Mastrandrea, P. R. & White, L. L. (eds.)] Cabridge University Press, Cambridge, United Kingdom & New York, NY, USA. 1132 p. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
  3. International Panel on Climate Change, IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V. R., Field, C. B., Dokken, D. J., Mastrandrea, M. D, Mach, K. J., Bilir, T. E., Chatterjee, M., Ebi, K. K., Estrada, Y. O., Genova, R. C., Girma, B., Kissel, E. S., Levy, A. N., MacCracken, S., Mastrandrea, P. R. & White, L. L. (eds.)] Cabridge University Press, Cambridge, United Kingdom & New York, NY, USA. 688 p. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
  4. • Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2014. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel T. & Minx, J. C. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom & New York, NY, USA. 1435 p. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Skrivet av